วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

3D VisualizationExperimental Project//Transforming 2D to 3D

rotoscoping_color

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Doritos Ad

Bag of Fun
AD 3101 Creative AD

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553